Bamble kommune kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Bamble kommune kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 35 96 50 00
  2. 35 96 52 40

Epost:
postmottak@bamble.kommune.no

Hjemmeside:
  1. http://www.bamble.kommune.no/
  2. http://www.bamble.kommune.no/Organisasjon/Administrasjon-og-organisasjonsutvikling/Personal-HMS-informasjon-og-organisasjonsutvikling/Informasjon/Contact-information/