Bamble kommune opening-hours


Er du på jakt etter Bamble kommune opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Bamble kommune opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 35 96 50 00
  2. 35 96 52 40

Epost:
postmottak@bamble.kommune.no

Hjemmeside:
  1. http://www.bamble.kommune.no/
  2. http://www.bamble.kommune.no/Organisasjon/Administrasjon-og-organisasjonsutvikling/Personal-HMS-informasjon-og-organisasjonsutvikling/Informasjon/Contact-information/