Barne-, ungdoms- og familieetaten region Midt-Norge epost


Trenger du Barne-, ungdoms- og familieetaten region Midt-Norge epost? Finn etatens epostadresse nedenfor. Epostadressen til etaten stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Epost:
region.midt@bufetat.no