Barne-, ungdoms- og familieetaten region Midt-Norge kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Barne-, ungdoms- og familieetaten region Midt-Norge kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
466 17 500

Epost:
region.midt@bufetat.no

Hjemmeside:
  1. http://www.bufetat.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=366
  2. http://www.bufetat.no/engelsk/