Direktoratet for nødkommunikasjon telefon


Trenger du Direktoratet for nødkommunikasjon telefon? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 00 57 00