Fiskerikontoret Havøysund hjemmeside


Er du på jakt etter Fiskerikontoret Havøysund hjemmeside? Se linken til deres hjemmeside nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Hjemmeside
  1. http://www.fiskeridir.no/english
  2. http://www.fiskeridir.no/om-oss/telefon-og-e-post/region-finnmark2