Fiskerikontoret Havøysund kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Fiskerikontoret Havøysund kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
3495

Epost:
postmottak@fiskeridir.no

Hjemmeside:
  1. http://www.fiskeridir.no/english
  2. http://www.fiskeridir.no/om-oss/telefon-og-e-post/region-finnmark2