Fosterhjemstjenesten Fonna (Rogaland/Hordaland) opening-hours


Er du på jakt etter Fosterhjemstjenesten Fonna (Rogaland/Hordaland) opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Fosterhjemstjenesten Fonna (Rogaland/Hordaland) opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 466 19 000
  2. 466 19 932

Epost:
fosterhjemstjenesten.fonna@bufetat.no

Hjemmeside:
http://www.fosterhjem.no/Din_lokale_fosterhjemstjeneste/Region_Vest/Fonna/