Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 22 03 26 45
  2. 52 71 88 11

Epost:
haugalandogsunnhordland@konfliktraadet.no

Hjemmeside:
http://www.konfliktraadet.no/no/Ditt-konfliktrad/Hjem/?clubId=20