Kriminalomsorgen region øst kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Kriminalomsorgen region øst kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 30 49 50

Epost:
postmottak-8100@kriminalomsorg.no

Hjemmeside:
  1. http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?id=432819
  2. http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?id=433540