Kriminalomsorgen region øst telefon


Trenger du Kriminalomsorgen region øst telefon? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 30 49 50