Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
37 01 74 91

Epost:
aust-agder@pasientogbrukerombudet.no

Hjemmeside:
http://www.pasientombudet.no/fylke/2/AustAgder/