Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder opening-hours


Er du på jakt etter Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
37 01 74 91

Epost:
aust-agder@pasientogbrukerombudet.no

Hjemmeside:
http://www.pasientombudet.no/fylke/2/AustAgder/