Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf


Trenger du Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
37 01 74 91