Pasient- og brukerombudet i Hordaland tlf


Trenger du Pasient- og brukerombudet i Hordaland tlf? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
55 21 80 90