Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, Rådgivningskontoret i Fredrikstad kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, Rådgivningskontoret i Fredrikstad kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 78 98 96 30
  2. 815 20 077

Epost:
svein.erik.waters@kriminalitetsofre.no

Hjemmeside:
  1. http://kriminalitetsofre.no/files/info_english.pdf
  2. http://www.kriminalitetsofre.no/