Tollregion Nord-Norge – Harstad tollsted tlf


Trenger du Tollregion Nord-Norge – Harstad tollsted tlf? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 0 30 12
  2. 77 62 55 00