Tollregion Oslo og Akershus – Skippergata tollkontor opening-hours


Er du på jakt etter Tollregion Oslo og Akershus – Skippergata tollkontor opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Tollregion Oslo og Akershus – Skippergata tollkontor opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 03 012
  2. 22 04 75 00

Epost:
oslo@toll.no

Hjemmeside:
  1. http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en
  2. http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=no