UDI – Utlendingsdirektoratet, regionkontor Oslo hjemmeside


Er du på jakt etter UDI – Utlendingsdirektoratet, regionkontor Oslo hjemmeside? Se linken til deres hjemmeside nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Hjemmeside
  1. http://www.udi.no/Kontakt-oss/Regionkontorene/Regionkontor-Oslo/
  2. http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Contact-UDI/The-regional-offices/The-Eastern-Region-Office/