UDI – Utlendingsdirektoratet, regionkontor Oslo kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til UDI – Utlendingsdirektoratet, regionkontor Oslo kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 35 15 00

Epost:
anno@udi.no

Hjemmeside:
  1. http://www.udi.no/Kontakt-oss/Regionkontorene/Regionkontor-Oslo/
  2. http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Contact-UDI/The-regional-offices/The-Eastern-Region-Office/