UDI – Utlendingsdirektoratet, regionkontor Oslo opening-hours


Er du på jakt etter UDI – Utlendingsdirektoratet, regionkontor Oslo opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne UDI – Utlendingsdirektoratet, regionkontor Oslo opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 35 15 00

Epost:
anno@udi.no

Hjemmeside:
  1. http://www.udi.no/Kontakt-oss/Regionkontorene/Regionkontor-Oslo/
  2. http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Contact-UDI/The-regional-offices/The-Eastern-Region-Office/