Adopsjonsforeningen Verdens barn kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Adopsjonsforeningen Verdens barn kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
22 59 52 00

Epost:
adopsjon@verdensbarn.no

Hjemmeside:
  1. http://verdensbarn.no/info_English.nml
  2. http://www.verdensbarn.no/