Alna DPS – Furuset – distriktspsykiatrisk senter åpningstider


Er du på jakt etter Alna DPS – Furuset – distriktspsykiatrisk senter åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Alna DPS – Furuset – distriktspsykiatrisk senter åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 14 19 00

Epost:
postmottak@ahus.no

Hjemmeside:
http://ahus.no/omoss/avdelinger/alna-distriktspsykiatriske-senter-dps/Sider/enhet.aspx