Alna DPS – Furuset – distriktspsykiatrisk senter kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Alna DPS – Furuset – distriktspsykiatrisk senter kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 14 19 00

Epost:
postmottak@ahus.no

Hjemmeside:
http://ahus.no/omoss/avdelinger/alna-distriktspsykiatriske-senter-dps/Sider/enhet.aspx