Aure lensmannskontor kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Aure lensmannskontor kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 2800
  2. 71 64 40 00

Epost:
post.noro@politiet.no

Hjemmeside:
  1. https://www.politi.no/international/
  2. https://www.politi.no/nordmore_og_romsdal/kontakt_nordmore_og_romsdal/KontaktInfo_21.xhtml