Aure lensmannskontor opening-hours


Er du på jakt etter Aure lensmannskontor opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Aure lensmannskontor opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 2800
  2. 71 64 40 00

Epost:
post.noro@politiet.no

Hjemmeside:
  1. https://www.politi.no/international/
  2. https://www.politi.no/nordmore_og_romsdal/kontakt_nordmore_og_romsdal/KontaktInfo_21.xhtml