Bilfritt Oslo sentrum

Det har lenge vært snakk om at Oslo sentrum skal bli bilfritt, men planene er foreløpig ikke realisert. Om du er forvirret er ikke det så rart – planer for regulering har vært til høring, blitt vedtatt, blitt avlyst og vært oppe til høring igjen. Her forteller vi deg alt du trenger å vite om et bilfritt Oslo sentrum.

Hvorfor bilfritt sentrum?

Oslo Bystyre er byens øverste politiske myndighet, med ansvar for utvikling av Oslos kommunale tjenester og fordeling av budsjett. Etter Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 består Oslo bystyre av 59 medlemmer med et flertall fra den rød-grønne blokken. Da Arbeiderpartiet, SV og MDG tok over byrådsmakten i Oslo hadde de følgende løfte: Vi skal gjøre sentrum bilfritt innenfor Ring 1.

Formålet med et bilfritt Oslo sentrum er å skape en grønnere og mer levende by. Sentrumsområdet skal ifølge kommunen tilrettelegges for liv i gatene og hyggelige møteplasser. I motsetning til hva mange tror, skal varelevering og kjøring til eiendommer fortsatt være tillatt. Muligheter for levering og tilgang for håndverkere er en viktig forutsetning for bylivet, handel og næringsliv. Nytte- og utrykningskjøretøy skal naturligvis også ha tilgang til sentrum.

Det er mer enn tre år siden planene ble lansert, og selv om vi har sett enkelte mindre forandringer har de store endringene latt vente på seg.

Hva er gjort så langt?

Den største endringen så langt er at mange parkeringer i Oslo sentrum har blitt fjernet. Alle avgiftsbelagte-, elbils- og MC-plasser skal erstattes med bylivsaktiviteter og nytteparkering. Det er ikke planlagt å fjerne noen HC-plasser.

Kjøremønsteret i områdene rundt Akershus Festning og Kvadraturen ble sommeren 2018 endret. Hensikten er at det ikke skal være mulig å kjøre fra vest til øst og omvendt gjennom bykjernen. Det er derfor ikke lenger mulig å kjøre gjennom Christiania Torv. Inn- og utkjøring må nå skje fra Bjørvika i øst.

Fridtjof Nansens plass er også stengt av for trafikk fra og med sommeren 2018. Varelevering er tillatt, men verken biler eller turistbusser får kjøre inn på området. Turister som skal til Rådhuset blir nå satt av i Rosenkrantz gate, og bussene kjører deretter videre til egne vente- og oppstillingsplasser.

Hva skjer videre?

Bystyret har et mål om å markere Oslo som miljøhovedstad i 2019, og prosjektet Bilfritt byliv er en viktig del av dette arbeidet. Arbeidet videre består av en rekke pilotprosjekter som skal bidra til mer liv i byen og at bylivet trekkes ned mot fjorden. Av de konkrete planene som iverksettes nå kan nevnes:

  • Dronningens gate skal utvikles til å bli et fotgjengerprioritert kulturstrøk.
  • Gatene rundt Youngstorget skal tilrettelegges for økt byliv.
  • Et aktivitets- og lekeområde for barn skal etableres i Myntgata 2.
  • Flere parkeringsplasser skal erstattes av benker og grøntområder.

I 2019 skal det legges frem forslag til hvilke gater som kan bli permanent bilfrie, samt flere tiltak som kan bygge opp under Bilfritt bylivs rolle i markeringen av Oslo som miljøhovedstad. Det er fortsatt mulig å parkere noen steder i Oslo sentrum, men det enkleste er å velge et parkeringshus.