Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
22 45 10 00

Epost:
postmottak@difi.no

Hjemmeside:
  1. http://www.difi.no/
  2. http://www.difi.no/artikkel/2009/11/about-difi