DPS Søndre Oslo – Holmlia – distriktspsykiatrisk senter åpningstider


Er du på jakt etter DPS Søndre Oslo – Holmlia – distriktspsykiatrisk senter åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne DPS Søndre Oslo – Holmlia – distriktspsykiatrisk senter åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 2770
  2. 22 76 55 00

Epost:
post@oslo-universitetssykehus.no

Hjemmeside:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/dps-sondre-oslo/Sider/enhet.aspx