DPS Søndre Oslo – Holmlia – distriktspsykiatrisk senter kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til DPS Søndre Oslo – Holmlia – distriktspsykiatrisk senter kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 2770
  2. 22 76 55 00

Epost:
post@oslo-universitetssykehus.no

Hjemmeside:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/dps-sondre-oslo/Sider/enhet.aspx