Familievernkontoret i Kongsvinger kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Familievernkontoret i Kongsvinger kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
466 17 140

Epost:
familievernkontoret.kongsvinger@bufetat.no

Hjemmeside:
  1. http://www.bufetat.no/engelsk/
  2. http://www.bufetat.no/familievernkontor/kongsvinger/