Fastlegetelefonen (HELFO) kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Fastlegetelefonen (HELFO) kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
810 59 500

Hjemmeside:
  1. http://www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspx
  2. http://www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.en-GB.aspx