FN-sambandet i Norge kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til FN-sambandet i Norge kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
22 86 84 00

Epost:
fn-sambandet@fn-sambandet.no

Hjemmeside:
  1. http://www.fn-sambandet.no/
  2. http://www.fn.no/Om-oss/UNA-Norway