FN-sambandet i Norge opening-hours


Er du på jakt etter FN-sambandet i Norge opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne FN-sambandet i Norge opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
22 86 84 00

Epost:
fn-sambandet@fn-sambandet.no

Hjemmeside:
  1. http://www.fn-sambandet.no/
  2. http://www.fn.no/Om-oss/UNA-Norway