Frikorttelefonen (HELFO) kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Frikorttelefonen (HELFO) kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
815 70 050

Hjemmeside:
  1. http://helfo.no/PRIVATPERSON/FRIKORT/Sider/default.aspx
  2. http://helfo.no/privatperson/frikort/Sider/exemption-card.aspx