Friluftslivets Fellesorganisasjon tlf


Trenger du Friluftslivets Fellesorganisasjon tlf? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 31 09 80