Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 10 61 00

Epost:
oslo@fylkesnemnda.no

Hjemmeside:
  1. http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/BLD-arbeider-for-at/Offices-and-agencies-associated-with-the-Ministry-of-Children-and-Equality/County-social-welfare-boards.html?id=418110
  2. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Tilknyttede-virksomheter/Fylkesnemndene-for-sosiale-saker.html?id=418110