Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus telefon


Trenger du Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus telefon? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
23 10 61 00