Grønland politistasjon (passkontor Oslo) kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Grønland politistasjon (passkontor Oslo) kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 2800
  2. 22 66 90 50

Epost:
post.oslo@politiet.no

Hjemmeside:
  1. https://www.politi.no/international/
  2. https://www.politi.no/oslo/kontakt_oslo/KontaktInfo_257.xhtml