Hitra kommune opening-hours


Er du på jakt etter Hitra kommune opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Hitra kommune opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
72 44 17 00

Epost:
postmottak@hitra.kommune.no

Hjemmeside:
  1. http://www.hitra.kommune.no/
  2. https://www.hitra.kommune.no/turistinformasjon/english/Sider/side.aspx