Hole kommune tlf


Trenger du Hole kommune tlf? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
32 16 11 00