Hovedredningssentralen Nord-Norge åpningstider


Er du på jakt etter Hovedredningssentralen Nord-Norge åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Hovedredningssentralen Nord-Norge åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 75 55 93 00
  2. 75 55 93 00

Epost:
mailto@jrcc-bodoe.no

Hjemmeside:
  1. http://www.hovedredningssentralen.no/
  2. http://www.hovedredningssentralen.no/english/index.asp