Karasjok kommune – Kárásjoga gielda åpningstider


Er du på jakt etter Karasjok kommune – Kárásjoga gielda åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Karasjok kommune – Kárásjoga gielda åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
78 46 80 00

Epost:
postmottak@karasjok.kommune.no

Hjemmeside:
  1. http://samisk.karasjok.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=899&Category.ID=1435
  2. http://www.karasjok.kommune.no/