Karasjok kommune – Kárásjoga gielda hjemmeside


Er du på jakt etter Karasjok kommune – Kárásjoga gielda hjemmeside? Se linken til deres hjemmeside nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Hjemmeside
  1. http://samisk.karasjok.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=899&Category.ID=1435
  2. http://www.karasjok.kommune.no/