Karasjok kommune – Kárásjoga gielda kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Karasjok kommune – Kárásjoga gielda kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
78 46 80 00

Epost:
postmottak@karasjok.kommune.no

Hjemmeside:
  1. http://samisk.karasjok.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=899&Category.ID=1435
  2. http://www.karasjok.kommune.no/