Karasjok kommune – Kárásjoga gielda postadresse


Er du på jakt etter Karasjok kommune – Kárásjoga gielda postadresse? Se etatens postadresse nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Adresselinje 1
Rådhusg. 4/Ráddeviessogeaidnu 4

Postnummer
9730

Poststed
Karasjok/Kárásj

Land
Norge