Mattilsynet – Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn åpningstider


Er du på jakt etter Mattilsynet – Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Mattilsynet – Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
22 40 00 00

Epost:
postmottak@mattilsynet.no

Hjemmeside:
  1. http://www.mattilsynet.no/
  2. http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english