Mattilsynet – Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Mattilsynet – Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
22 40 00 00

Epost:
postmottak@mattilsynet.no

Hjemmeside:
  1. http://www.mattilsynet.no/
  2. http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english