Mattilsynet – Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn tlf


Trenger du Mattilsynet – Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn tlf? Finn etatens telefonnummer nedenfor. Telefonnnummeret stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
22 40 00 00