Oslo kommune – bydel Ullern opening-hours


Er du på jakt etter Oslo kommune – bydel Ullern opening-hours? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Oslo kommune – bydel Ullern opening-hours er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
02 180

Epost:
postmottak@bun.oslo.kommune.no

Hjemmeside:
  1. http://www.bydel-ullern.oslo.kommune.no/
  2. http://www.oslo.kommune.no/english/